Hoteli në Istog

Hoteli në Istog

Adetex përfundoi këto punë:

  • Furnizimin dhe instalimin i nënstacionit me  pompës ternike ujë-ujë me kapacitet 2×1800 kW.
  • Furnizimi dhe instalimi i ngrohjes në dysheme
  • Furnizimi dhe instalimi i ftohjes me Fan Coil
  • Furnizimi dhe instalimi i Ventilimit dhe klimatizimit
  • Furnizimi dhe instalimi i 14 paneleve solare për ngrohje të ujit sanitar.

Hoteli me sipërfaqe 3000 m2  është kryer nga ekipa jonë profesionale.

Viti i ekzekutimit: 2020

Vendi: Istog

Investitori: Isa Osmanaj BI