Kompleksi afarist banesor Royal C15

Adetex shpk ka realizuar:

  • Furnizimin dhe instalimin e ngrohjes qendrore me radiatorë në pjesën e banimit dhe afarizmit me sipërfaqe prej 40000m2
  • Furnizimin dhe instalimin e nënstacioneve termike:
  • 2 nënstacione me këmbyes prej 1250kW
  • 1 nënstacion me këmbyes 1100kW

Viti i ekzekutimit: 2013-2014

Vendi: Prishtinë

Investitori: Royal shpk