Kompleksi afarist banesor Dardha

Adetex shpk ka realizuar:

  • Instalimin e ngrohjes qendrore me radiatorë dhe ngrohje në dysheme në pjesën e banimit me sipërfaqe prej 9000m2
  • Instalimin e ngrohjes-ftohjes, ventilimit dhe klimatizimit pjesën afariste me sipërfaqe prej 4000m2
  • Furnizimin dhe instalimin e nënstacionit termik me këmbyes nxehtësie prej 1500kW

 Viti i ekzekutimit: 2014

Vendi: Prishtinë

Investitori: Bp Home