Kompleksi afarist banesor Royal City

Royal City

Adetex shpk ka realizuar:

  • Furnizimin dhe instalimin e ngrohjes qendrore me radiatorë në pjesën e banimit dhe afarizmit
  • Furnizimin dhe instalimin i nënstacionit termik me kontrollim të automatizuar me kapacitet  2000 kW banim dhe 500kW afarizëm :

Kompleksi ka etazhitet P+8 me 3 Hyrje ku çdo kat përmban 20 banesa, gjithsejtë 160 banesa.

Viti i ekzekutimit: 2019

Vendi: Prishtinë

Investitori: Royal shpk