Objekti afarist banesor Euro Center

Adetex në lokalet me sipërfaqe prej 8000m2 ka kryer :

  • Furnizimi dhe Instalimi i pajisjeve te brendshme dhe te jashtme për ngrohje-ftohje, sistemi VRF
  • Furnizimi dhe instalimi kanaleve të ventilimit dhe rekuperatorëve të brendshëm

Viti i ekzekutimit: 2013

Vendi: Prizren

Investitori: Euro invest shpk