Objekti afarist banesor Pejtoni

Adetex shpk ka realizuar:

  • Furnizimin dhe instalimin e ngrohjes qendrore me radiatorë në pjesën e banimit me sipërfaqe prej 4000m2 
  • Furnizimin dhe instalimin e ngrohjes – ftohjes me fan coil, ventilimit dhe klimatizimit në lokalet afariste me sipërfaqe 4000m2,
  • Furnizimi dhe instalimi i sistemit zjarrë fikës
  • Furnizimi dhe instalimi i stacionit

Objekti “Pejtoni” afaristë banesor ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 8000 m ².

Viti i ekzekutimit: 2012-2013

Vendi: Prishtinë

Investitori: Pejtoni shpk