Fabrika e Farmerkave Kosovatex

 

Adetex shpk duke u bazuar në kërkesën e kompanisë  Kosovatex shpk, ka ofruar ofertë dhe cilësi më të mirë se konkurrentët e tjerë, duke e fituar të drejtën e kryerjes së punimeve.

  • Instalimin e sistemit të Avullit industrial më një kapacitet prej 4 ton/h  për makinat e larjes, ngjyrosje, tharjes dhe hekurosjes së gjinseve.
  • Instalimin e sistemit të gazit LPG për furnizimin e sistemit të avullit, sistemit të ngrohjes dhe të kuzhinës  më një vëllim të rezervarit prej 62000 litra gaz LPG dhe sistemin e avullimit të gazit me një kapacitet  prej 500 kg/h.
  • Instalimin e ngrohjes dhe ftohjes për zyrat me sipërfaqe 400 m² me fan coil të dyshemesë .
  • Instalimin e sistemit të ujitë nga puset deri të rezervari depozitë prej 100 m³, prej rezervarit depozitë deri te sistemi i shtytjes së presionit, trajtimi i ujitë dhe lidhja me makineritë përkatëse, me një kapacitet prej 75 m³/h.

 

Viti i ekzekutimit: 2011

Vendi: Prishtinë

Investitori: Kosovatex shpk