Shtëpi private – Pompë Termike

Shtepi private.

Adetex përfundoi këto punë:

  • Furnizimin dhe instalimin e pompës ternike ajër-ujë dhe buffer-it (akumuluesit) nga prodhuesi Viessmann.
  • Kapaciteti 16 kW
  • Bojler për ujë sanitar 300 L
  • Kontrollimi i paisjes përme Smartphone – it.
  • Shtëpia ≈200 m2

Realizimi i këtij projekti është kryer nga ekipa jonë  profesionale.

Viti i ekzekutimit: 2018

Vendi: Suharekë

Investitori: Privat