Rehabilitimi i sistemit të ngrohjes qendrore në prishtinë -Termokos

Adetex shpk ka realizuar:

  • Dizajni, furnizimi dhe ekzekutimi i punimeve të 50 nënstacioneve me kapacitet total prej 54400 kW-54.4 MW

 

Viti i ekzekutimit: 2016

Vendi: Prishtinë

Investitori: KFW Bank ,Termokos