Projektet

Adetex shpk funksionon  me sukses të jashtëzakonshëm në tregun e Kosovës duke ofruar gamë të gjerë të shërbime dhe produkte të kualitetit të lartë.

Adetex një kompani mbi 10 vjet përvojë pune ka arritur te ekzekutoj punë me sukses të madh duke filluar nga faza e parë e hartimit të vizatimeve dhe llogaritjeve deri tek faza përfundimtare ajo e ekzekutimit dhe futjes në punë.

Pas një pune të palodhshme dhe atraktive Adetex me stafin e vet profesional ka realizuar projekte të ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe klimatizimit nga sisteme e brende të ndryshme ,prej objekteve me të vogla si shtëpi , komplekse afariste banesore, qendra tregtare, fabrika e deri tek punimi i 50 nënstacioneve të sistemit të ngrohjes së Prishtinës “Termokos” me fjalën e fundit të teknologjisë.

Nga qindra projekte të realizuara janë zgjedhur disa nga to që janë më specifike dhe që mund të shihet qartë puna e kompanisë Adetex.

Sort By: Direction:
TOP